6 Haziran 2016 Pazartesi

Yazılım Alıştırma Test Soruları Ve Çözümleri

Bir forumda karşılaştığım soruları burada paylaşmak ve çözmek istiyorum.
Yazılıma yeni başlamış ya da belli bir noktaya gelmiş arkadaşlarımızın bu soruları çözmeye çalışmalarını öneririm.

Sorularınızı iletişim sayfamdan ya da yorum şeklinde aşağıda sorabilirsiniz.

1. Yarıçapı(r) klavyeden girilen dairenin çevresini hesaplayan program yazınız.
(Pi = 3 , Dairenin çevresi = 2*π*r)

Cevap :
  
// Arda Mavi - ardamavi.com

  cout << "Dairenin Yarı Çapını Giriniz : ";

  int r, pi = 3;

  cin >> r;

  cout << "Dairenin Çevresi : " << 2*pi*r;

2. 50'den 100'e kadar (100 dahil) olan sayılarının toplamını ve ortalamasını ekrana yazdıran program yazınız. Cevap :
  
// Arda Mavi - ardamavi.com

  int toplam = 0;

  for(int n = 50; n <= 100; n++){
    toplam += n;
  }

  cout << "Sayılar Toplamı : " << toplam << endl;
  cout << "Sayılar Ortalaması : " << toplam/50 << endl;

3. Klavyeden girilen iki sayı ile +, -, *, / işlem seçimine göre işlem yapan ve sonucu ekrana yazdıran program yazınız. Cevap :
  
// Arda Mavi - ardamavi.com

  int s1,s2;
  char islem;

  cout << "1. Sayı : " ;
  cin >> s1;
  cout << endl << "2. Sayı : " ;
  cin >> s2;

  cout << endl << "( + - * / ) İşlem Seçiniz : ";
  cin >> islem;

  switch(islem){

    case '+':
      cout << endl << s1 << " + " << s2 << " = " << s1+s2 << endl;
      break;
    case '-':
      cout << endl << s1 << " - " << s2 << " = " << s1-s2 << endl;
      break;
    case '*':
      cout << endl << s1 << " * " << s2 << " = " << s1*s2 << endl;
      break;
    case '/':
      cout << endl << s1 << " / " << s2 << " = " << s1/s2 << endl;
      break;
    default:
      cout << endl << "! Hatalı Giriş !" << endl;

  }

4. Bir mağazada alınan ürünün fiyatı 100 TL ve üzerinde ise 5 TL olan kargo ücreti alınmamaktadır. Ürünün fiyatı girildiğinde toplam ödenmesi gereken tutarı gösteren programı if deyimi kullanarak yazınız. Cevap :
  
// Arda Mavi - ardamavi.com

  double urunfiyat;

  cout << "Ürün Fiyatı : ";
  cin >> urunfiyat;

  if(urunfiyat < 100){
    cout << "Ödenmesi Gereken Tutar : " << urunfiyat+5 << endl;
  }else{
    cout << "Ödenmesi Gereken Tutar : " << urunfiyat << endl;
  }

5. Girilen iki sayı arasındaki çift sayıların adedini ve toplamını bulan programı for döngüsü ile yazınız. Cevap :
  
// Arda Mavi - ardamavi.com

  int ilk, son, adet = 0, toplam = 0;

  cout << "1. Sayı : ";
  cin >> ilk;
  cout << "2. Sayı : ";
  cin >> son;

  for (int n = ilk; n <= son; n++) {
    if(n%2 == 0){
      toplam += n;
      adet++;
    }
  }

  cout << adet <<" çift sayı vardır." << endl;
  cout << "Çift sayılar toplamı : " << toplam;

6. 1-100 arasındaki sayılardan 3'ün katlarının adedini, 5'in katlarının adedini, hem 3'e hem 5'e bölünenlerin sayısını bulan ve ekrana yazdıran programı while döngüsü kullanarak yazınız. Cevap :
  
// Arda Mavi - ardamavi.com

  int adet3 = 0, adet5 = 0, adet3ve5 = 0;

  int n = 1;

  while(n <= 100){

    if(n%3 == 0 && n%5 == 0)
      adet3ve5++;
    else if(n%3 == 0)
      adet3++;
    else if(n%5 == 0)
      adet5++;

    n++;
  }

  cout << "3'e bölünenlerin sayısı : " << adet3 << endl;
  cout << "5'e bölünenlerin sayısı : " << adet5 << endl;
  cout << "Hem 3'e hem 5'e bölünenlerin sayısı : " << adet3ve5 << endl;

7. Aşağıdaki programın ne iş yaptığını ve ekran çıktısını yazınız :
  
for(int i = 1; i <= 20; i++) {
    if(i%2 == 0 && i%3 == 0)
    std::cout << i << std::endl;
  }
Cevap : Bu program 1'den 20'ye kadar olan sayılardan 2 ve 3'e tam bölünenleri ekrana yazdırır. Ekran Çıktısı :
6 12 18

Share this

1 Response to "Yazılım Alıştırma Test Soruları Ve Çözümleri"