4 Şubat 2016 Perşembe

Swift VS Java VS C# Basit bir kod ile karşılaştırma.

Swift VS Java VS C#

Bu makalemde sizlere yukarıdaki dilleri karşılaştırmaktan çok bu dellerle kendi ellerimle yazdığım aynı görevi gören uygulamaların kodlarını baylaşacağım. Bu şekilde Hangi yazılım dilinden başlanmalı ? konusunada giriş yapacağım. İleride bu konuya daha ayrıntılı bir şekilde değinmeyi düşünüyorum.

    
// C# ile yazılmış basit sadeleştirme uygulaması.
// Arda Mavi

using System;

namespace BasitSadeleştirmeUygulaması
{
 class MainClass
 {
 public static void Main (string[] args)
 {
  int a = 40;
  String x = "";

  while (a > 1) {

  x = x + a + "\n";

  if (a%2 == 0){

   a = a/2;

  }else {

   a = a+1;
  }
  }

  Console.WriteLine(x + a);
 }
 }
}

/*
Konsol Çıktısı :

40
20
10
5
6
3
4
2
1

*/


// Java ile yazılmış basit sadeleştirme uygulaması.
// Arda Mavi

public class BasitSadeleştirmeUygulaması {

  public static void main(String[] args) {
    
    int a = 40;
    String x = "";

    while (a > 1) {

      x = x + a + "\n";

      if (a%2 == 0){

        a = a/2;

      }else {

        a = a+1;
      }
    }

    System.out.println(x + a);
    
  }
  
}

/*
Konsol Çıktısı :

40
20
10
5
6
3
4
2
1

*/


// Swift ile yazılmış basit sadeleştirme uygulaması.
// Arda Mavi

var a = 40
var x = ""

while (a > 1) {

  x = "\(x)" + "\(a)\n"
  
  if (a%2 == 0){
  
    a = a/2
    
  }else {
  
    a = a+1
  }
}

print("\(x)"+"\(a)")

/*
Konsol Çıktısı :

40
20
10
5
6
3
4
2
1

*/

Burada asıl göstermek istediğim yazılımın mantığı aynıdır.
Yazılım dilleri küçük farklar dışında birbirine benzer burada önemli olan yazılım mantığı.
Yazılım dillerinin mantığı aynıdır.Ve eğer mantığını kavrarsanız her yazılım diliyle uygulama geliştirebilirsiniz.

Kısacası önemli olan yazılım dili değil sizin o dille yapabildikleriniz.

C# ile uygulamayı yazarken Java'da yazdığım kodu aynen aldım sadece Java'da kullandığım System.out.println(); kısımını Console.WriteLine(); ile değiştirdim. Ne kadar benzediğini siz düşünün :D

Java 'dan sonra Microsoft Java 'ya çok benzer kendilerine ait C# dilini hazırladığı için ikisinden birini öğrenmek aynı şey sayılır diyebiliriz.

Unutmadan eğer iyi bir programcı olmak istiyorsanız kod yazdığınız kadar da, başkalarının yazdığı kodları incelemelisiniz.

Yorumlarınızı bekliyorum.

Share this

1 Response to "Swift VS Java VS C# Basit bir kod ile karşılaştırma."